Watson-työpaja Oulussa veti tuvan täyteen opinhaluisia

Helmikuun ensimmäisenä päivänä Oulun yliopiston Tellus Innovation Arenan Stagella järjestetty Watson-tekoälyyn keskittyvä koulutus oli onnistunut avaus IBM:n ja Herman IT:n yhteistyössä tarjoamiin, käytännönläheisiin koulutuksiin. Koulutusten joiden tavoitteena on tarjota konkreettista oppia kunkin aiheen ympäriltä ja tehdä uusia teknologioita tutuiksi. Koulutus sai arvosanan 8, arviointiasteikolla 1 – 10.

Koulutuksen toinen osa, 5.2. pidettäväksi suunniteltu hybridipilveä, automaattista pilviprovisiointia ja sovellusten pilvikelpoiseksi modernisointia koskeva koulutus jouduttiin siirtämään useiden yhtäaikaisten sairaustapausten vuoksi. Korvaavia kouluttajia ei lyhyen varoitusajan vuoksi ehditty saamaan paikalle. Koulutus tullaan järjestämään lähiviikkoina, ja sen ajankohdasta tullaan ilmoittamaan Herman IT:n somekanavissa, sekä kutsukirjeillä.