KPO lahjoitti 12 000 € Kainuun ammattikorkean varainkeruukampanjaan

120-vuotias Kainuun Puhelinosuuskunta teki tänään lahjoitti tänään KAMK:lle 100 € jokaista ikävuottaan kohden, yhteensä siis 12 000€. Lahjoitus suunnataan luonnontieteiden alalle eli opiskelijoille, jotka valmistuvat tietojenkäsittelyn tradenomeiksi. KPO haluaa lahjoituksella tukea Kajaanin Ammattikorkeakoulun työtä Kainuun hyväksi. Lahjoitus ammattikorkeakoululle on konkreettinen tapa toteuttaa KPO:n arvoja ja olla mukana tukemassa osaamisen kehittämistä toiminta-alueella.

Lue lisää!