Tietosuoja

EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on tehdä henkilötietojen käsittelystä entistä läpinäkyvämpää ja vahvistaa henkilötietojen suojaa. 

Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Ihmisillä on jatkossakin oikeus tarkastaa esimerkiksi itseään koskevat tiedot, pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot sekä poistamaan tarpeettomat tiedot.

Uudistuksella luodaan kuitenkin myös uusia oikeuksia. Omat tietonsa saa rekisterinpitäjältä sähköisesti ja tietojen siirto järjestelmästä toiseen onnistuu nykyistä helpommin.

Mitä EU:n tietosuoja-asetus tarkoittaa sinun kannaltasi?

Jos haluat tarkastaa Herman IT:n rekisteristä sinua koskevat tiedot:

Ota mukaan henkilöllisyystodistus ja tule toimistollemme täyttämään tietojen tarkastuspyyntölomake. Tunnistautumisen ja tietojen täyttämisen jälkeen lomake lähetetään Herman IT:n rekinterinpitäjälle, joka toimittaa sinulle rekisteristämme löytyvät tiedot.

Jos et halua tarkastaa Herman IT:n rekisteristä sinua koskevia tietoja:

EU:n tietosuoja-asetus ei edellytä sinulta toimenpiteitä.

 

Lisätietoja EU:n tietosuoja-asetuksesta