Case: DNA

DNA Oyj on yksi Suomen johtavista tietoliikennepalveluiden tarjoajista. DNA:n liiketoiminta jakautuu kuluttaja- ja yritysliiketoimintaan. Palveluihin sisältyvät puhe- ja laajakaistapalvelut sekä matkaviestin- että kiinteässä verkossa, valokuitukaapeliverkko sekä erilaiset viestintä- ja asiakasverkkopalvelut.

Herman IT:n SiteMarshal on tarkoitettu tilojen ja rakennusten valvontaan ja hallintaan. Valvonta- ja ohjaustyökalu antaa reaaliaikaista tietoa mm. laitetilan sisä- ja ulkolämpötilasta, puhaltimien toiminnasta ja hälytyksistä. SiteMarshal on myös integroitavissa asiakkaan omiin järjestelmiin. DNA hyödyntää SiteMarshal valvonta- ja ohjaustyökalua mastokohteidensa laitetilojen valvontaan.

”Ensimmäiset SiteMarshal laitteet otettiin käyttöön yli 10 vuotta sitten ja tällä hetkellä meillä on satoja valvottuja laitetiloja. Alihankkijamme seuraa järjestelmien tietoja päivittäin, web-sovelluksen avulla saadaan kattava kuvaus laitetilojen tilasta. Myös laitetilassa tapahtuvien muutostöiden jälkeen on helppo seurata, miten muutos on vaikuttanut”, DNA:n rakennuttaja Paula Huttu kertoo.

SiteMarshal nopeuttaa hälytysten testausten toimenpiteitä sekä helpottaa valvomon työkuormaa, sillä hälytykset voidaan kuitata pois suoraan järjestelmästä. ”Laitetilamme sijaitsevat Pohjois-Suomessa pitkien etäisyyksien päässä – SiteMarshal palvelulla saavutetaan vuositasolla iso ajan- ja kustannuksien säästö, kun jokaista laitetilan hälytystä ei tarvitse lähteä paikanpäälle tarkistamaan ja kuittaamaan, vaan näemme hälytyksen kriittisyyden järjestelmästä”, Huttu kertoo.

DNA ja sen alihankkijat ovat olleet tyytyväisiä SiteMarshaliin.

Pitkä yhteistyömme kertoo siitä, Herman IT:ltä saatu palvelu ja asiantuntemus on hyvää tasoa, sekä SiteMarshal palvelu on täyttänyt sille asetetut vaatimukset. SiteMarshallista on ollut hyötyä myös mastokohteeseen tehdyn luvattoman käynnin selvittämisessä.

Paula Huttu, rakennuttaja

 

Lisätietoja toteutetusta ratkaisusta:
Janne Lukkari
Sales manager, Herman IT Oy
+358 44 787 9590
janne.lukkari@www.hermanit.fi

Asiakkaan yhteyshenkilö:
Paula Huttu
Rakennuttaja, DNA Oyj
+ 358 44 044 1298
paula.huttu@dna.fi