Neljä tärkeää näkökulmaa hybridipilven hyödyntämiseen

Tutkimustulosten mukaan nykyisin jo 71 % yrityksistä käyttää kolmea tai useampaa eri pilvipalvelua. Keskimäärin yrityksellä on käytössään yli 1000 pilvipalvelusovellusta, mutta  kuitenkin vain 20 % työkuormista on siirtynyt pilvipalveluun. Nykyisin hybridipilvi onkin todellisuutta joka tuo uusi haasteita ja mahdollisuuksia. Poimimme neljä tärkeää näkökulmaa hybridipilven hyödyntämiseen ja mahdollisuuksiin.

1.    Kehittäminen ja modernisointi helpottuvat

Yrityksillä on käytössään toiminnalleen kriittisiä sovelluksia jotka toimivat menestyksekkäästi, mutta samanaikaisesti yrityksillä on tarve korjata, kehittää  ja nykyaikaistaa käytössään oleviaan sovelluksiaan tukemaan liiketoimintaansa ja sen kasvua. Oikein toteutettu hybridipilvi luo kyvyn turvallisesti integroida ja hyödyntää tietoja ja palveluita omiin palveluihin ulkopuolisista lähteistä useiden pilvien yli.

2.    Joustavuus tuo säästöjä

Hybridipilven avulla palvelut ja sovellukset voidaan ohjata toimimaan kustannustehokkaasti. Palveluita käytetään sieltä mistä niitä saadaan kokonaistaloudellisesti edullisesti. Palveluita käytetään optimaalisesti, kapasiteetti elää täysin käytön mukaan. Näin ylimääräistä kapasiteettiä ei ole käytössä missään vaiheessa, eikä synny turhia kustannuksia.

3.    Ketteryys parantaa työn tuottavuutta

Hybridiratkaisu on mahdollisuus käyttää resursseja ja palveluita saumattomasti useilla eri rakenteilla ja toimitusmalleilla. Se antaa mahdollisuuden toimia innovatiivisesti monilla eri alustoilla yhden sijasta. Hybridiratkaisuilla mahdollistavat ketterät kehitysmenetelmät ja nopeamman kehityssyklin.

4.    Tietoturvallisempia palveluita

Hybridipilvimallissa kriittinen data voi olla organisaation yksityisessä pilvipalvelussa, josta julkinen pilvipalvelu hakee dataa kontrolloidusti. Yrityksen tuottaman palvelun julkinen rajapinta voi olla esimerkiksi Yhdysvalloissa, vaikka palvelun käyttämät henkilörekisteritiedot olisivat Suomessa asiakkaan palvelimella. Tämä on yksi ratkaisu muun muassa organisaatioille, joiden on usein jo lainsäädännön vuoksi säilytettävä data Suomessa. Hybridipilvi mahdollistaa myöskin datan paremman kontrollin.

 

Hybridipilvi tuo kustannussäästöjä, työn tehokkuutta ja tietoturvaa. Herman IT:n hybridipilvi palvelun avulla hybridipilvi saadaan kustannustehokkaasti ja tietoturvallisesti keskitettyyn hallintaan. Tutustu Herman IT:n globaaliin pilvi-infraan!