Blogi: Herman IT ja Kajaanin ammattikorkeakoulu – Rohkeita yhdessä

Kasvavana yrityksenä tarvitsemme yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppaneita tarvitaan tunnettuuden rakentamiseen, tulevaisuuden osaajien kasvattamiseen, yhteisten liiketoiminnallisten hyötyjen luomiseen sekä omien työntekijöidemme työn merkityksen ja monipuolisuuden kasvattamiseen. Meillä on ollut ilo löytää kaikkia näitä ominaisuuksia yhteistyöstä Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa.

Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa jo useiden vuosien ajan. Ulospäin tästä näkyvintä on ollut AI Akatemia, jonka myötä olemme onnistuneet herättämään jopa kansainvälistä huomiota. Samaan aikaan olemme kuitenkin jo pitkään tarjonneet mielenkiintoisia työharjoittelupaikkoja ohjelmistokehityksestä ja konesalipalveluista kiinnostuneille opiskelijoille tavoitteenamme kasvattaa osaajia myös tulevaisuutemme tarpeisiin. Panostamme työharjoittelijan valintaan samoin periaattein kuin meille työsuhteeseen tulevan henkilön valintaan. Myös työharjoittelijat haastatellaan ja he saattavat päästä tekemään haastattelutilanteessa harjoitustehtäviä, joilla he pääsevät osoittamaan kykyjään. Lisäksi tulevan tiimin jäseniä on mukana haastattelutilanteissa varmistamassa harjoittelijan soveltuvuus tiimiin. Tällä metodilla olemme voineet varmistaa sen, että työharjoittelijat ovat sellaisia henkilöitä, jotka haluaisimme palkata muutenkin, ja pääsääntöisesti tarjoammekin heille määräaikaista tai vakituista työtä harjoittelujakson jälkeen.

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat päässeet vaikuttamaan myös toimintaamme työnantajana kansainvälisen SHARPEN- projektin kautta. Vuotuisen projektin tarkoituksena on antaa kansainväliselle opiskelijaryhmälle ratkaistavaksi jokin pk- yrityksen henkilöstöjohtamiseen liittyvä teema. Meidän kanssamme opiskelijat ovat ratkoneet mm. kulttuurin muodostamineen, palkitsemiseen ja työnantajabrändiin liittyviä haasteita. Vaikka projektin tarkoitus onkin lähinnä mahdollistaa opiskelijoiden työskentely tosielämän haasteiden parissa, ovat opiskelijoiden ideat tuoneet omaan ajatteluumme uusia, virkistäviä näkökulmia ja valmiita toimintamalleja käyttöömme. Yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa on poikinut työntekijöille myös mahdollisuuksia luennoimiseen ja opettamiseen, minkä kautta omaa työtään pääsee tarkastelemaan eri silmin.

Yhteistyömme tuskin on vielä löytänyt lakipistettään, vaan tulemme varmasti kehittämään vielä jotakin uutta. Ideointiasteella on esimerkiksi useampien paikallisten yritysten ja ammattikorkeakoulun järjestämä eSports- tapahtuma. Pienellä paikkakunnalla tarvitsemme yhteistyötä, jolla edistämme omien tavoitteidemme lisäksi myös ympäristömme elinvoimaa. Kajaanin ammattikorkeakoulu on pienestä koostaan huolimatta lähtenyt rohkeasti ja innovatiivisesti kehittämään uutta. Rohkeus on meillekin tärkeä ja välttämätön arvo. Hienoa, että voimme jakaa sen yhteistyökumppaniemme kanssa.