Ympäristö

Herman IT:n ekotehokas datakeskus on osa asiakkaiden vihreää arvoketjua

Konesalien suunnittelussa ja teknologiavalinnoissa on panostettu vastullisuuteen. Avainasioita ovat:

  • Puhdas energia: Konesali saa energiansa uusiutuvista energianlähteistä, joiden vedenkulutus on minimaalinen.
  • Ilmasto: Kainuun viileä ilmasto mahdollistaa vapaajäähdytyksen, joka on ympäristöystävällinen, ulkoilmaa hyödyntävä tapa viilentää palvelintiloja.
  • Kiertotalous: Yrityspuiston infrastruktuuri mahdollistaa konesalissa syntyvän lämmön hyötykäytön alueen toimitilojen lämmittämiseksi. Tämä auttaa leikkamaan alueen toimistotilojen lämmityksestä syntyvää hiilikuormaa.

Suomessa tuotettu ympäristöystävällinen pilvipalvelu ja konesalipalvelu

Vastuullisuuden ja ympäristöystävällisyyden merkitys konesalipalveluita valittaessa kasvaa yhä tärkeämmäksi, tietoturvan ja fyysisen turvallisuuden ohella. Sama koskee pilvipalveluita: Missä meidän dataamme säilytetään, miten pilvipalvelu tuotetaan, miten tuotannossa käytettävä konesali saa energiansa ja mihin kaikkeen energiaa kuluu?

Suurteholaskenta asettaa konesalille entistäkin tiukemmat vaatimukset. Suurteholaskentaa tarvitaan tekoälyn kehittämiseksi, koneoppimiseen, vaativaan mallintamiseen ja suunnitteluun tai vaikka graafiseen suunnitteluun. Suurteholaskennan tarve kasvaa digitalisaation ja datan entistä tehokkaamman hyödyntämisen myötä. Suurteholaskenta vaatii paljon sähköä ja vastaavasti se tuottaa paljon lämpöä. Jotta suurteholaskennan liiketoimintahyödyt saadaan vastuullisesti kaikkien käyttöön, on konesalin sijainnilla, energianlähteillä, energian saatavuudella valitulla konesali-infrastruktuurilla suuri merkitys.

Herman IT:n datakeskus täyttää ympäristövaatimukset myös suurteholaskennan osalta, avaintekijöitä ovat energiavalintojen, konesali-infrastruktuurin ja viileän ilmaston ohella valitut teknologiat, joilla palveluita kyetään tuottamaan vähähiilisesti; voimme tuottaa laskentakapasiteettia pienemmällä laitemäärällä kuin on totuttu.

PUE-arvo kertoo konesalin energiatehokkuudesta

PUE (Power Utilization effectiveness)  = Salin kokonaisenergian kulutus / palvelinlaitteistojen kulutus

Mitä pienempi PUE-arvo, sitä energiatehokkaampia ovat konesalin tuotantoprosessit. Perinteisessä konesalissa PUE-arvo voi olla jopa yli kolmen.

Herman IT:n konesalin suunniteltu PUE-arvo on 1,2.

Konesalimme on suunniteltu ja rakennettu IBM Enterprise Modular Data Center konseptin mukaisesti, ympäristöasiantuntijoita kuunnellen. Konesalimme lämpötila säilyy optimaalisena viileää ulkoilmaa hyödyntävän vapaajäähdytyksen avulla.

Konesalimme muuttaa kuluttamansa sähkön lähes kokonaisuudessaan lämmöksi. Tämä lämpö otetaan talteen ja hyödynnetään Renforsin Rannassa sijaitsevien toimistotilojen lämmittämiseen.

Lataa vinkit ekotehokkaan konesalin valintaan!

 

Euroopan nopein supertietokone LUMI sijoitetaan CSC:n datakeskukseen

Kainuuseen on viimeisen kymmenen vuoden aikana syntynyt globaalisti merkittävä suurteholaskentaan erikoistunut datakeskusekosysteemi. Tieteen tietotekniikan, eli CSC:n, Kajaanin Renforsin Rannan datakeskukseen sijoitetaan yhteiseurooppalainen tutkimuskäyttöön tuleva EuroHPC -supertietokone, LUMI. Vuoden 2020 lopulla valmistuva kone tulee olemaan yksi maailman viidestä tehokkaimmasta supertietokoneesta. Kajaanin suurteholaskennan ekosysteemiin kuuluu CSC:n lisäksi myös kansainvälisiä ja kaupallisia asiakkaita palveleva Herman IT.

Alueella on vahva osaaminen erityisesti suurteholaskennan vaatimuksista konesalin ja ylläpidon osalta. Perinteiset konesalit eivät kykene vastaamaan suurteholaskennan tarpeisiin ja tarjoamaan suurteholaskentaan optimoitua ympäristöä. Kajaanin ammattikorkeakoulu kouluttaa alan osaajia, ja syksyllä 2019 Kamk:ssa käynnistyy tekoälyn ja data-analytiikan tutkinto-ohjelma.

 

 

POSTED BY Herman IT Markkinointi | 5.5.2020

Varmistamisen tärkeydestä – Office 365 Backup

 ”Tosimies ei varmista” – vai miten se on?  Otsikon kommentin kuulin työssäni 2000-luvun alkupuolella. Kommentti herätti hämmennystä ja epäuskoa lausujan ammattitaitoa kohtaan. Vaikka lausunto olikin pääosin huonoa huumoria, tuo sen...

Lue lisää

POSTED BY Herman IT Markkinointi | 4.3.2020

Autoteollisuuden tuotekehityshaasteita ratkotaan ekosysteemeissä

Murrosvaiheessa oleva autoteollisuus (automotive), mukaan lukien kuljetusala, on edelleen keskeinen toimiala Euroopan vaurauden takana. Ala työllistää suoraan tai epäsuorasti...

Lue lisää

POSTED BY Herman IT Markkinointi | 20.2.2020

Kun dataa joutuu hukkaan, on syynä usein ihminen

Miten varautua datakatoon ja mikä on kokonaisedullisin tapa varmistaa jatkuvuus? Digitaalinen liiketoiminta, eli lähestulkoon aivan kaikki liiketoiminta tavalla tai...

Lue lisää

OTA YHTEYTTÄ