Konttialustat sovelluskehityksen tueksi

Konttiteknologian avulla yksittäinen sovellus voidaan paketoida kontiksi, jota voidaan ajaa sitä tukevalla ajoalustalla käyttöjärjestelmäriippumattomasti. Softakontit ovat standardoitu tapa pakata ohjelmisto siten, että sitä voidaan siirtää paikasta toiseen ilman että ohjelmistoa tarvitsee muokata.

Konttiteknologian hyödyntäminen tuo useita etuja

  • Kustannukset: Konttiteknologia vaatii vähemmän resursseja kuin perinteiset virtuaalikoneympäristöt. Konttien suorituskyky on virtuaalipalvelimia parempi.
  • Siirrettävyys: Konttiteknologialla toimivat sovellukset voidaan ottaa helposti käyttöön useissa eri käyttöjärjestelmissä ja laitealustoissa. Konttien ansiosta kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristö voivat kaikki olla samanlaisia.  Koska konttien ympäristö voidaan standardoida, konttia on helpompi liikuttaa konesalista toiseen.
  • Tehokkuus: Konttiteknologia mahdollistaa sovellusten nopeamman käyttöönoton, korjaamisen ja päivityksen sekä skaalauksen
  • Ketterämpi sovelluskehitys: Konttiteknologia tukee ketterää Devops toimintamallia sekä sen pyrkimystä nopeuttaa kehitystä, testejä ja tuotantoprosesseja.

Konttiteknologian käyttökohteet:

Nykyisten sovellusten modernisointi: Yrityksillä on olemassa menestyksekkäästi toimivat kriittiset sovellukset. Nämä sovellukset ovat monoliittisia eikä niitä voida hyödyntää uusien sovellusten kehittämisessä. Näin ollen monoliittinen sovellus täytyy rakentaa uudelleen pilvimäiseksi sovellukseksi. Tämä mahdollistaa tehokkaamman palvelupohjaisen sovellusarkkitehtuurin.

Konesalin ja julkisenpilven yhdistäminen: Kun halutaan yhdistäväää data-  ja sovelluspalveluita muihin datakeskuksiin ja julkisiin pilviin, tarvitaan turvallista ja selvää integraatiota oman datakeskuksen ja ulkopuolisten toimijoiden välille. IBM Cloud Private (ICP) tarjoaa API-käyttöliittymän integroitumaan muihin data- ja sovelluspalveluihin oman datakeskuksen ulkopuolella.

Uusien pilvinatiivien sovellusten kehittäminen: Uusien sovellusten kehitysvaiheen käynnistyessä kannattaa ne toteuttaa konttiteknologian pohjalle. Näin saavutetaan kehitysvaiheessa jo kaikki konttiteknologian mahdollistamat edut nopean julkaisusyklin ja kustannussäästöjen muodossa.

Herman IT:n tuotantoympäristö ja hallintajärjestelmät

Konttien ajaminen tuotantoympäristöissä edellyttää kuitenkin hallintajärjestelmää. On huolehdittava esimerkiksi siitä, että sovelluskontit käynnistyvät uudelleen, kun palvelin joudutaan hetkeksi sammuttamaan. Isommissa palveluissa kuormitus pitää voida hajauttaa usealle palvelimelle.

Herman IT:n yksityinen pilvipalveluympäristö mahdollistaa nykyisen IT-infrastruktuurin hyödyntämisen konttiteknologian kehittämiseen ja ylläpitoon. Palvelualusta perustuu Kubernetes- ja konttipohjaiseen palvelualustaan, Herman IT:n kumppanina toimii IBM.

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme? Jätä meille yhteystietosi ja me palaamme pikimmin asiaan!

POSTED BY Herman IT Markkinointi | 5.5.2020

Varmistamisen tärkeydestä – Office 365 Backup

 ”Tosimies ei varmista” – vai miten se on?  Otsikon kommentin kuulin työssäni 2000-luvun alkupuolella. Kommentti herätti hämmennystä ja epäuskoa lausujan ammattitaitoa kohtaan. Vaikka lausunto olikin pääosin huonoa huumoria, tuo sen...

Lue lisää

POSTED BY Herman IT Markkinointi | 4.3.2020

Autoteollisuuden tuotekehityshaasteita ratkotaan ekosysteemeissä

Murrosvaiheessa oleva autoteollisuus (automotive), mukaan lukien kuljetusala, on edelleen keskeinen toimiala Euroopan vaurauden takana. Ala työllistää suoraan tai epäsuorasti...

Lue lisää

POSTED BY Herman IT Markkinointi | 20.2.2020

Kun dataa joutuu hukkaan, on syynä usein ihminen

Miten varautua datakatoon ja mikä on kokonaisedullisin tapa varmistaa jatkuvuus? Digitaalinen liiketoiminta, eli lähestulkoon aivan kaikki liiketoiminta tavalla tai...

Lue lisää

OTA YHTEYTTÄ