Backup & Archive

Datan määrä kasvaa räjähdysmäisesti – Herman IT:n Backup & Archive-palvelun avulla varastoit datan ja hallitset riskit kustannustehokkaasti

Haluat varmistaa digitaalisten toimintojen jatkuvuuden, datan kustannustehokkaan varastoinnin ja hyödyntämisen?

Kotimaisen kumppanin Object Storage -teknologiaan perustuva datan arkistointi- ja jatkuvuuspalvelu tuo säästöjä, mahdollistaa paikkariippumattoman yhteistyön ja ratkaisee kapasiteettihaasteet.

Liiketoiminnan jatkuvuus on kiinni datasta. Jos data katoaa, katoavat edellytykset liiketoiminnalle. Tarvitaan ratkaisuja datan varastointiin ja riskienhallintaan, eli jatkuvuuden turvaamiseen. Joskus valittu ratkaisu on kuitenkin kustannuksiltaan kestämätön, hinnoittelultaan arvaamaton tai muuten vain tehoton resurssisyöppö. Kustannuksia voi syntyä rautainvestoinneista tai varmuuskopioista, joita tehdään useita ja varastoidaan esim. julkiseen pilveen.

Jatkuvuutta ei tarvitse turvata tehokkuudesta tinkimällä tai kannattavuutta heikentämällä, sillä Object Storage –teknologiaan perustuva Herman IT:n Backup & Archive -palvelu täyttää tarpeet niin riskienhallinnan kuin datan varastoinninkin osalta, huomattavasti pienemmillä kustannuksilla kuin perinteiset teknologiat.

Suuret datamassat, suuret säästöt

Strukturoimattoman datan – kuva, video, ääni, teksti –  määrä kasvaa nopeasti. Lääketieteellinen kuvantaminen, 3D-mallinnus ja videotuotannot ovat vain jäävuoren huippu. Media-ala, pankki- ja vakuutusala sekä teollisuuden prosessit tuottavat nekin dataa massoittain joka päivä. Object storage -teknologiaan perustuvassa Backup & Archive -palvelussamme suurimmat säästöt syntyvätkin juuri suurista ja alati kasvavista datamassoista:

Perinteisessä varmuuskopioinnissa datan määrä usein jopa kolminkertaistuu; alkuperäisestä datasta tuotetaan kaksi varmuuskopiota. Samassa suhteessa kasvavat tallennuskapasiteetin tarve sekä kustannukset. Usein varmuuskopion palauttaminen ns. tuotantokäyttöön on hyvin hintavaa.

Object Storage -teknologiaan perustuvassa Backup & Archive -palvelussamme datan arkistoinnissa ja varastoinnissa varmistettava data (esim. kuva tai video) pilkotaan patentoidulla SecureSlice-teknologialla tallennettavaksi vähintään kolmeen erilliseen fyysiseen laitteeseen konesaleissamme, tai maantieteellisesti hajautettuna kolmeen eri lokaatioon. Data on luettavissa ja käsiteltävissä kahdelta laitteelta, mikäli kolmas jostain syystä ei olisikaan käytettävissä. Dataa syntyy vähemmän kuin perinteisessä varmistuksessa. Kapasiteetin tarve vähenee, samoin kustannukset.

Tuloksena on  tuplavarmuus vähemmällä datalla ja pienemmällä hintalapulla, verrattuna perinteiseen varmistuspalveluun.

Palvelumme on rakennettu IBM Cloud Object Storage -teknologiaa hyödyntäen. IBM:n ratkaisu on valittu kolmena peräkkäisenä vuotena Gartnerin Magic Quadrant -analyysissä johtajaksi File Systems ja Object Storage -ratkaisujen tarjoajana.

Miten voimme olla avuksi?

Jätä yhteydenottopyyntö, otamme sinuun yhteyttä seuraavana arkipäivänä.

 

 

POSTED BY Herman IT Markkinointi | 5.5.2020

Varmistamisen tärkeydestä – Office 365 Backup

 ”Tosimies ei varmista” – vai miten se on?  Otsikon kommentin kuulin työssäni 2000-luvun alkupuolella. Kommentti herätti hämmennystä ja epäuskoa lausujan ammattitaitoa kohtaan. Vaikka lausunto olikin pääosin huonoa huumoria, tuo sen...

Lue lisää

POSTED BY Herman IT Markkinointi | 4.3.2020

Autoteollisuuden tuotekehityshaasteita ratkotaan ekosysteemeissä

Murrosvaiheessa oleva autoteollisuus (automotive), mukaan lukien kuljetusala, on edelleen keskeinen toimiala Euroopan vaurauden takana. Ala työllistää suoraan tai epäsuorasti...

Lue lisää

POSTED BY Herman IT Markkinointi | 20.2.2020

Kun dataa joutuu hukkaan, on syynä usein ihminen

Miten varautua datakatoon ja mikä on kokonaisedullisin tapa varmistaa jatkuvuus? Digitaalinen liiketoiminta, eli lähestulkoon aivan kaikki liiketoiminta tavalla tai...

Lue lisää

OTA YHTEYTTÄ