Blogi: Tulevaisuuden asiantuntijat tutustumassa Herman IT:hen

Kun Teknologiateollisuus ry tarjosi meille mahdollisuutta lähteä mukaan kehittämäänsä valtakunnalliseen MyTech- ohjelmaan, päätimme Herman IT:ssä heti tarttua tilaisuuteen. Kyseessä on yläkoululaisille ja lukiolaisille tarkoitettu oppimisprojekti, joka sisältää koulussa tehtävien osien lisäksi opintokäyntejä alan yrityksiin ja korkeakouluihin. Toiminnallisella opintokäynnillä avataan matemaattis-luonnontieteellisen ja teknologiaosaamisen merkitystä ja mahdollisuuksia sekä syvennetään tietoja oppilaiden tutkimasta ilmiöstä.

Meille oli selkeää, että haluamme olla mukana tukemassa tulevaisuuden osaajien opintopolkua kohti teknistä ammattia niin, että nuoret tekisivät oikeita opintovalintoja heti alusta alkaen kuitenkin omaa persoonaansa ja kiinnostuksen kohteitaan kunnioittaen. Lisäksi MyTech- ohjelma tarjoaa meille hyvän mahdollisuuden kasvattaa omaa tunnettuuttamme nuorten keskuudessa ja toisaalta tutustua tulevaisuuden tekijöiden ajatusmaailmaan.

Toiminnan esittelyä ja koodausharjoituksia

Sovimme Kajaanin Keskuskoulun 9. luokkalaisten opintokäynnit maanantaille 18.12.2017, jolloin meillä vieraili kaksi luokkaa opettajineen. Kokoonnuimme mehun ja pipareiden kera kokoustiloihimme tutustuaksemme Herman IT:n toimintaan. Palvelupäällikkö ja konesalitiimin esimies Hanna Karjalainen aloitti esittelemällä konesalipalveluita ja tiiminsä päivittäistä työtä. Monikaan oppilas ei ollut entuudestaan tietoinen mitä konesalipalvelut tarkoittavat tai miltä konesalissa näyttää, joten olimme tyytyväisiä, että saatoimme auttaa käsityksen muodostamisessa.

Kalle Juntunen jatkoi tekoälystä ja koneoppimisesta, jotka ovat huomaamatta tulleet osaksi meidän jokaisen arkea. Kallen esitys konkreettisine esimerkkeineen sai hyvää palautetta kuuntelijoilta osittain senkin vuoksi, että Herman IT:n ja Kajaanin Ammattikorkeakoulun AI-Akatemiaan oli jo tutustuttu luokassa etukäteen. Lopuksi ohjelmistokehityksen tiiminvetäjä Pekka Peltokangas opasti meidät ohjelmistokehityksen palveluiden ja koodauksen saloihin. Oppilaat saivat tehtäväkseen mielenkiintoisen Luhnin algoritmiin pohjautuvan harjoitustehtävän, jossa heidän tuli löytää oikea koodi annettuun ongelmaan.

Vierailusta hyötyä oppilaille ja yritykselle itselleen

Vaikka kyseessä on yläkouluikäisille ja lukiolaisille suunnattu projekti ja kyseiset nuoret tulevat työelämään vasta vuosien kuluttua, koimme saaneemme yrityksenä ja työnantajana paljon opintokäyntien järjestämisestä. Oman toiminnan kuvaileminen ja esitteleminen pakottaa tarkastelemaan sitä kriittisesti myös ulkopäin, mikä auttaa toiminnan kehittämisessä. Lisäksi omia esiintymistaitoja on aina hyödyllistä päästä hiomaan, sillä olemme kaikki yrityksemme edustajia missä tahansa työhön liittyvissä tilaisuuksissa olemmekin mukana. Ohjelmaan osallistuminen tarjosi meille ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä itseämme ja meillä tehtävää mielenkiintoista työtä tunnetuksi myös sellaiselle yleisölle, joka ei aktiivisesti seuraa tekemistämme. Nuorten kanssa keskusteleminen ja heidän tulevaisuuden suunnitelmien kuuleminen oli erityisen avartavaa myös oman työni näkökulmasta. Rekrytoijana ja henkilöstöpäällikkönä minun on tärkeää pysyä ajan hermolla kulloisenkin sukupolven piirteistä työntekijöinä. Myös oppilaat pääsivät haistelemaan millaisia työnantajia teknisen työn markkinoilla on. Näin MyTech- ohjelma mahdollistaa niin oppilaille kuin työnantajillekin useita hyötyjä eri näkökulmista tarkasteltuna.