Blogi: Kestävästi toteutettu paikallinen koulutus löytää digitaaliset lahjakkuudet

Marraskuussa aloittamamme AI-Akatemia ei ollut ensimmäinen yhteiskurssimme Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa. Olemme aikaisemmin järjestäneet Spektri Akatemian, joka keskittyi esittelemään opiskelijoille Herman IT:n ja IBM:n yhteisen ulkoistuspalvelun käyttämiin sovelluksiin ja laitteisiin. Kurssi oli erittäin käytännönläheinen. Opiskelijat pääsivät tekemään laitteiden räkkikaappiin asennukset, sovellusten asentamisen ja -konfiguroimisen. Saimme opiskelijoilta hyvää palautetta kurssista, mutta olimme myös työnantajanäkökulmasta tyytyväisiä, että saimme kurssilta osaavia opiskelijoita työharjoitteluun.

Näiden positiivisten kokemusten johdosta halusimme lähteä käynnistämään uutta kurssia, joka keskittyisi koneoppimisen teorian ja käytäntöjen esittelyyn. Herman IT:n isännöimää aloitusluentoa Kajaanin Ammattikorkeakoululla oli seuraamassa lähes täysi auditoriollinen opiskelijoita ja aiheesta kiinnostuneita. Tilaisuudessa esittelimme tulevan AI-Akatemia kurssin sisällön ja aikataulun. Esityksemme jälkeen kuulimme vielä mielenkiintoiset esitykset CSC:n Markus Koskelalta ja KAMK:n Mikko Romppaiselta.

Kurssin järjestämisen taustalla on tunnistettu tarve lisätä paikallista osaamista koneoppimisen teoriaan ja käytäntöihin. Tulevaisuuden Data Scientist –osaajat ovat jo nyt erittäin kysyttyjä ja useiden asiantuntijoiden esityksissä on korostettu, ettei data välttämättä olisikaan uusi öljy vaan itse digitaaliset lahjakkuudet. Paikallinen kouluttaminen uskotaan kestävimmäksi tavaksi osaajien löytymiseen tulevaisuudessakin.

Itse kurssin teoreettinen sisältö pohjaa vahvasti Stanfordin Yliopiston Professorin Andrew Ng muodostamaan verkkokurssiin. Kurssi on jaksotettu 11 viikon opintokokonaisuudeksi, jossa jokaisella viikolla on yhdestä kahteen asiakokonaisuutta ja mahdollinen harjoitustyö. Tämän samaisen kurssin on käynyt myös Nokian hallituksen puheenjohtaja, Risto Siilasmaa. Hänen mietteitään koneoppimisesta löytyy mielenkiintoiselta luentovideolta.

Verkkokurssin lisäksi opiskelijoille pidetään lähipäiviä, joissa tutustutaan itse koneoppimisessa käytettäviin palvelimiin ja konesaleihin. Lisäksi opiskelijat tulevat kuulemaan kumppani yritysten näkökulmia koneoppimisen hyödyntämiseen, startup yritysten arvonmääritykseen sekä mahdollisiin tulevaisuuden osaajaprofiileihin. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan AI-Akatemian luentoihin tavalla tai toisella. Voitte olla yhteydessä allekirjoittaneeseen tai Ammattikorkeakoulun opettaja Joona Toloseen.

AI-Akatemia huipentuu keväällä järjestettävään Hackathon –tapahtumaan, jossa opiskelijat saavat käyttöönsä oikeaa testidataa ihmisen terveydentilasta ja mahdollisista muutoksista terveydessä.

Herman IT tarjoaa koneoppimiseen liittyviä alustapalveluita tällä hetkellä Suomen tunnetuimmille AI startup yrityksille: The Curious AI Company on erikoistunut autonomisen koneoppimisen kehittämiseen ja Valossa Labs kehittää sovellusta joka ymmärtää ja luokittelee videon sisältöä. Herman IT näkee, että tulevaisuudessa myös meillä on tarvetta asiantuntijoille, jotka voivat kehittää lisäarvoa asiakkaillemme ratkomalla asiakkaan liiketoimintaan liittyviä ongelmia olemassa olevan datan avulla.

Olen myös itse aloittanut kyseisen kurssin opiskelun ja tähänastiset kokemukset ovat ainoastaan positiivisia. Uskon, että jokaiselle on hyödyksi ymmärtää mihin tämä hype –teknologia perustuu ja mitkä asiat ovat nyt tai lähitulevaisuudessa mahdollisia – ja mitkä taas eivät. Näyttäisi siltä, että aloittamalla AI-Akatemian olemme tehneet juuri sitä mihin Risto Siilasmaa ohjeisti videonsa lopulla. Nimittäin ensimmäisenä asiana Riston listalla oli ”tietämyksen levittäminen”.

Kirjoittaja on Herman IT:n myyntipäällikkö Veli-Antti Leinonen.