Blogi: Tulevaisuuden asiantuntijat tutustumassa Herman IT:hen

Kun Teknologiateollisuus ry tarjosi meille mahdollisuutta lähteä mukaan kehittämäänsä valtakunnalliseen MyTech- ohjelmaan, päätimme Herman IT:ssä heti tarttua tilaisuuteen. Kyseessä on yläkoululaisille ja lukiolaisille tarkoitettu oppimisprojekti, joka sisältää koulussa tehtävien osien lisäksi opintokäyntejä alan yrityksiin ja korkeakouluihin. Toiminnallisella opintokäynnillä avataan matemaattis-luonnontieteellisen ja teknologiaosaamisen merkitystä ja mahdollisuuksia sekä syvennetään tietoja oppilaiden tutkimasta ilmiöstä. Meille oli selkeää, että […]

Read More »

Kajaanissa alkaa AI-Akatemia

Kajaanin Ammattikorkeakoulussa alkaa marraskuussa uudenlainen AI (Artificial Intelligence) -Akatemia koulutuskonsepti. Tekoälyyn keskittyvän kurssin päämääränä on syventää opiskelijoiden käsitystä tekoälystä ja koneoppimisesta sekä lisätä yritysten koulutusyhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Herman IT toimii koulutuksen järjestäjänä koulutusyhteistyössä Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa. Kurssi toteutetaan hyödyntäen kansainvälistä opetusmateriaalia. Koulutus koostuu verkkoopetusmateriaaleista, mm. Herman IT:n ja CSC:n toteuttamista lähiopetuspäivistä, konesalivierailuista ja harjoitustöistä. Kurssi […]

Read More »

IBM Watson Helsinki Summit

Herman IT is attending the IBM Watson Helsinki Summit in Messukeskus on Wednesday, 18 October 2017. The event includes interesting customer speeches from Finnair and Nokia, as well as discussion on how data will change working in day to day situations and what does the artificial intelligence enable for different industries. Join us to talk about […]

Read More »

Tukea koulujen ilmiölähtöisiin oppimisprojekteihin

Teknologiateollisuus ry on käynnistänyt MyTech-ohjelman, joka avaa matematiikan ja teknologian merkitystä yläkoulujen ja lukioiden oppilaille. Ohjelman tavoitteena on kannustaa opettajia ja oppilaita kokeilevaan toimintakulttuuriin ja tutustuttaa teknologia-alojen mahdollisuuksiin. MyTech-ohjelmaa on pilotoitu keväällä 2017 useissa eri kouluissa pääkaupunkiseudulla. Lupaavia tuloksia saavuttanut MyTech-ohjelma alkaa syksyllä valtakunnallisesti. Ohjelma vahvistaa koulujen yhteistyötä teknologia-alojen yritysten ja korkeakoulujen kanssa matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen […]

Read More »

EU:n tietosuoja-asetus -koulutus Kajaanissa

EU:n uutta tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen, siirtymäkauden päätyttyä. Tällöin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista ja rikkomuksista voi seurata vakavia sanktioita. Tietosuoja-asetus koskee kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita, niin rekisterinpitäjiä kuin henkilötietojen käsittelijöitäkin. Asetukseen on syytä valmistautua viimeistään nyt. Yrityksillä se tarkoittaa vähintäänkin nykytilanteen tarkastusta, useimmiten myös korjaavia toimenpiteitä. Koulutuksessa käsitellään tietosuoja-asetuksen […]

Read More »

Herman IT strengthens machine learning services through The Curious AI Company

We welcome our new customer and partner The Curious AI Company! The Curious AI Company researches and develops advanced artificial intelligence (AI). The company focuses on semi-supervised and unsupervised machine learning, which takes the human brain as its model. Herman IT produces data center services for Curious AI’s energy-intensive GPU -servers. Curious AI and Herman […]

Read More »

Data centre industry generates growth and economic activity in Finland

The Finnish Ministry of Economic Affairs and Employment published a press release on Finland’s economic opportunities from data centre investments, Thursday 20 April. The Finnish Ministry of Economic Affairs anticipates significant growth and economic activity for the data centre industry. The study states that Finland has the opportunity to benefit even more economically from data centres. Finland’s […]

Read More »