Tukea koulujen ilmiölähtöisiin oppimisprojekteihin

Teknologiateollisuus ry on käynnistänyt MyTech-ohjelman, joka avaa matematiikan ja teknologian merkitystä yläkoulujen ja lukioiden oppilaille. Ohjelman tavoitteena on kannustaa opettajia ja oppilaita kokeilevaan toimintakulttuuriin ja tutustuttaa teknologia-alojen mahdollisuuksiin. MyTech-ohjelmaa on pilotoitu keväällä 2017 useissa eri kouluissa pääkaupunkiseudulla. Lupaavia tuloksia saavuttanut MyTech-ohjelma alkaa syksyllä valtakunnallisesti. Ohjelma vahvistaa koulujen yhteistyötä teknologia-alojen yritysten ja korkeakoulujen kanssa matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen […]

Read More »

EU:n tietosuoja-asetus -koulutus Kajaanissa

EU:n uutta tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen, siirtymäkauden päätyttyä. Tällöin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista ja rikkomuksista voi seurata vakavia sanktioita. Tietosuoja-asetus koskee kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita, niin rekisterinpitäjiä kuin henkilötietojen käsittelijöitäkin. Asetukseen on syytä valmistautua viimeistään nyt. Yrityksillä se tarkoittaa vähintäänkin nykytilanteen tarkastusta, useimmiten myös korjaavia toimenpiteitä. Koulutuksessa käsitellään tietosuoja-asetuksen […]

Read More »

Herman IT strengthens machine learning services through The Curious AI Company

We welcome our new customer and partner The Curious AI Company! The Curious AI Company researches and develops advanced artificial intelligence (AI). The company focuses on semi-supervised and unsupervised machine learning, which takes the human brain as its model. Herman IT produces data center services for Curious AI’s energy-intensive GPU -servers. Curious AI and Herman […]

Read More »

Data centre industry generates growth and economic activity in Finland

The Finnish Ministry of Economic Affairs and Employment published a press release on Finland’s economic opportunities from data centre investments, Thursday 20 April. The Finnish Ministry of Economic Affairs anticipates significant growth and economic activity for the data centre industry. The study states that Finland has the opportunity to benefit even more economically from data centres. Finland’s […]

Read More »

Cinia and TTK interconnect networks

Finnish Cinia Group has announced an interconnection agreement with one of Russia’s largest communications providers, TTK. Cinia’s and TTK’s agreement greats the fastest and lowest latency data connection between European and Asian countries. “Increasingly networked businesses live on fast and reliable connectivity, and every new interconnection agreement makes the world one step smaller. “Asian-European connections are […]

Read More »

Finland named the second most tolerant and environmentally friendly country in the world

Finland has been named the second most tolerant, progressive and environmentally friendly country on the planet. Ranking was made by Movehub, company promoting international relocations. Finland’s ranking was strong in last years the 2016 Social Progress Index report where Finland’s nutrition and basic medical care, personal safety, access to basic knowledge, access to information and communications, and […]

Read More »

Herman IT @ FIF London

Herman IT attends the event for finance and investment in the data center, hosting, colocation and cloud sector.  The annual marketplace is a great opportunity for the private data center, hosting and cloud businesses to network and engage with users, investors, financiers and industry partners, transacting companies, professional intermediaries, real estate brokerages, and legal counsel.

Read More »